KB Quattro

ZARZĄD FIRMY

Wszyscy członkowie zarządu zaliczyli egzamin brokerski przed Komisją Nadzoru Finansowego.

Prezes Zarządu – Daniel Jastrzębski

 

Od początku zawodowej kariery związany z finansami. Po ukończonych studiach na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu przez pierwsze trzy lata pracował w największym polskim banku. Od 2000 roku kolejne lata pracy zawodowej kontynuował na wielu stanowiskach menadżerskich w największym towarzystwie ubezpieczeniowym w Polsce. Przez wszystkie te lata odpowiedzialny za sprzedaż ubezpieczeń oraz zarządzanie siecią agentów.

 

Wiceprezes Zarządu – Anna Janecka

 

Absolwentka Politechniki Łódzkiej i Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Całą swoją karierę zawodową związana z największym polskim towarzystwem ubezpieczeniowym. Doświadczenie zdobywała jako wewnętrzny trener szkolący agentów i pracowników, przez ostatnie lata osoba odpowiedzialna za sprzedaż ubezpieczeń oraz zarządzanie siecią agentów.

 

Wiceprezes Zarządu – Adam Lichosik

 

Od 2002 roku związany z największym towarzystwem ubezpieczeniowym w Polsce. Pracę rozpoczął jeszcze jako student Politechniki Wrocławskiej i od najniższych szczebli doszedł do stanowiska na którym był odpowiedzialny za sprzedaż ubezpieczeń oraz zarządzanie siecią agentów.

 

 

Wiceprezes Zarządu – Bartłomiej Rizler

 

W 2006 roku, jako absolwent Uniwersytetu Opolskiego rozpoczął pracę w największym polskim towarzystwie ubezpieczeń,  przez wszystkie te lata był odpowiedzialny za sprzedaż ubezpieczeń oraz zarządzanie siecią agentów.