KB Quattro

Pełnomocnictwo

Niezbędnym do rozpoczęcia współpracy z Kancelarią Brokerów „Quattro” sp. z o.o. jest podpisanie pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo upoważnia naszą Kancelarię do reprezentowania Państwa przed Towarzystwami Ubezpieczeniowymi w zakresie ujętym w ofercie.