KB Quattro

BROKER

Broker ubezpieczeniowy – osoba fizyczna lub prawna, która za zezwoleniem organu nadzoru nad rynkiem finansowym (Komisja Nadzoru Finansowego) i wpisaniu na listę brokerów wykonuje działalność brokerską (art. 20 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o pośrednictwie ubezpieczeniowym – Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1154).

Broker ubezpieczeniowy jest niezależnym pośrednikiem ubezpieczeniowym, wykonującym czynności w imieniu lub na rzecz klienta, polegające między innymi na zawieraniu lub pośredniczeniu w zawarciu umowy ubezpieczenia. Reprezentuje interesy ubezpieczeniowe klienta, identyfikuje ryzyko, doradza w zakresie ubezpieczeń, uczestniczy w zarządzaniu i wykonaniu umów ubezpieczenia (likwidacja szkody), administruje umowami ubezpieczenia (polisami ubezpieczeniowymi).

Broker poza oferowaniem ubezpieczeń standardowych, ma dodatkowo możliwość negocjacji indywidualnych warunków ubezpieczenia i wysokości składki. Broker nie może wystawić w imieniu ubezpieczyciela polisy, gdyż nie jest jego przedstawicielem. Bez żadnych ograniczeń zajmuje się wszystkimi ryzykami i z oczywistych względów nie ma limitów sum ubezpieczenia. Może ocenić ryzyko, załatwić formalności i w zależności od umocowania zawrzeć ubezpieczenie lub dostarczyć polisę